null

JACK N JILL Potato Chips BBQ Flavor | 珍珍燒烤味薯片 60g

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
4891038881138
AUD$4.22
Frequently bought together:

Description

人氣珍珍
地道品牌
經典薯片
惹味燒烤香

香港人每日都過著營營役役的生活,生活節奏急速,好多人每日都喺辦公室入面不停地工作,但忙碌嘅同時,你有冇發覺,你成日好想食野?就算係食完午飯冇幾耐,都會成日口痕,想搵D野食,不少公司都有上班零食的儲備,以備大家不時之需。珍珍薯片可以話係上班一族喜愛嘅薯片牌子,好多人都會喺辦公室入面放幾包薯片「看門口」,做野做到煩躁和冇靈感嘅時候,開一包薯片嚟食都真係唔錯,有咁多口味選擇,最適合和同事們一齊分享! 

View AllClose

0 Reviews

View AllClose